line decor
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

ฟรี Counter
 

 
 
 
 
   


กิจกรรมคารวะธรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อคุณครู และผู้ที่มีอาวุโส
นิทรรศการวิชาการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 18 สำนักงานเขตบางนา ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

 ผู้อำนวยการ คณะคร บุคลากร และตวัแทนนักเรียน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางนานอก           วันที่ 15 พ.ย. 58

     
     
ข้อมูลทั่วไป

รายการ
ข้อมูล
ที่ตั้ง 
เลขที่ 16/1  ถนนสรรพวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-1734985                  
Website 
http://www.watbangnanokschool.ac.th
Email   
watbangnanokschool@hotmail.com
วันก่อตั้ง
เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
พื้นที่โรงเรียน
จำนวน 1  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา
ผู้บริจาคที่ดิน
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก      (หลวงปู่แข) 
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียน   
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นาวาเอกจักรชัย  น้อยหัวหาด
ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา
สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นแก้ว